Med disse første 500 tildelte dosene har vi fått vaksinert de mest utsatte av frontlinjehelsepersonellet (100 doser).

Videre har vi vaksinert ca 2/3 av de mellom 6 mnd og 64 år som tilhører en av de prioriterte risikogruppene med unntak av diabetiker-gruppen som vil få tilbud i neste runde.

Mot slutten av uken er vi lovet ytterligere 1000 doser med pandemivaksine.

I løpet av neste uke regner vi derfor med å kunne tilby vaksine til alle som tilhører en risikogruppe. Dette vil da gjelde for alle som tilhører en definert risikogruppe slik nasjonale helsemyndigheter har bestemt, både de under og over 65 år. Nærmere om vaksineringstidspunkt og sted for neste uke annnonseres på vår hjemmeside www.svk.no/pandemi så snart vi har det avklart og i lokalavisene torsdag 5. november.