e som tilbys vaksine i andre vaksinasjonsrunde er:
 
Alle personer fra 6 måneder og oppover som tilhører en av følgende risikogruppene:
 

  • Gravide siste 6 mnd
  • Kroniske lungesyke som bruker faste medisiner, spesielt de med nedsatt lungefunksjon
  • Kroniske hjerte/karsyke som bruker faste medisiner (høyt blodtrykk alene regnes ikke med her)
  • Diabetes type 1 og 2
  • Immundempende behandling pga annen sykdom eller transplantat
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Svært alvorlig fedme

Vaksinasjonssteder uke 46:
 
Fjellhallen:            mandag 9. og tirsdag 10. november klokken 0900-1500
Bugøynes pleie- og omsorgssenter:    torsdag 12. november klokken 1000-1400
Skogfoss skole:   torsdag 12. november klokken 09.30-1100    
Pasvik skole:         torsdag 12. november klokken 1230-1400