Folkehelseinstituttet har nå begynt å sende ut vaksiner mot den nye influensaen til kommunene.

Det betry at vi regner med å kunne starte vaksinering til prioriterte grupper allerede i uke 45.
Vi vil i uke 43 jobbe med å legge de endelige planer for vaksinasjonssteder og tidspunkter.
Når de endelige planene er klare vil vi gå ut med bred informasjon og annonsering både via lokalavisene og her på våre hjemmesider i løpet av uke 44.
Vaksine vil bli tilbudt etter følgende nasjonale prioritet:
  • Gravide fra 3.-9. svangerskapsmåned
  • Nøkkelpersonell innen helsetjenesten
  • Personer i risikogrupper for alvorlig sykdomsforløp i alderen 3-64 år
  • Personer i risikogrupper for alvorlig sykdom over 65 år
Mange har spørsmål og usikkerhet knyttet til om en trenger å la seg vaksinere. På nettstedet www.pandemi.no finner du til enhver tid tilrettelagt og oppdatert informasjon som svarer på de fleste av dine spørsmål - klikk deg inn!
Sjelden har slagordet "sammen blir vi sterke" vært riktigere. Jo flere som lar seg vaksinere dess færre vil bli smittet. Ved å la seg vaksinere tar vi ikke bare ansvar for egen helse, men bidrar også kollektivt til å hindre at gode venner og kjente i lokalmiljøet blir smittet. Mest utsatt er de yngste 0-3 år, gravide i siste 2/3 av svangerskapet og de som har annen alvorlig sykdom fra før. Tar vi alle et felles ansvar for å begrense smitten gjennom å la oss vaksinere, blir det også færre som får alvorlig sykdom og som desverre i noen tilfeller også dør.