Hvor mange som har vært syke pga svineinfluensa her i kommunen er det ikke mulig å komme med eksakte tall på. Basert på folkehelsas estimat om at ca 30 % av de syke oppsøker lege og de registreringer legetjenesten har lokalt, er det trolig at nærmere 15 % av befolkningen har vært syke av sineinfluensa så langt under det siste utbruddet.

 
Helsesøstrene har siste 2 uker gjort en iherdig innsats i forhold til å få vaksinert alle barn og unge opp til 18 år i kommunen. Når elevene ved Hesseng skole er vaksinert i morgen har alle under 18 år fått tilbud om vaksine. Oppslutningen om barne- og skolevaksineringen har vært meget god anslagsvis 60-70 %. De som har vegret seg mest er de eldste på videregående skole. Kanskje har de noe å lære om mot hos de yngste?
 
Så langt har vi satt ca 3600 vaksinedoser i kommunen. Det tilsvarer ca 37 % av befolkningen. Alle som tilhører en av risikogruppene, alt helsepersonell og innsatspersonell innen brann og redning har fått tilbud i tillegg til alle under 18 år. De som gjenstår nå er den voksne friske del av befolkningen. Vaksineringen av disse starter uke 50. Vi vil i tråd med nasjonale retningslinjer fortsatt gå etter stigende alder mht. rekkefølgen på vaksineringen.
 
Tilførsel av vaksine til kommunen skjer som kjent på ukebasis og vi vil fortløpende sette opp vaksinasjonsdager, inndelt etter alder, så snart vi har vaksine tilgjengelig i uke 50 og 51. Vi vil imidlertid neppe motta nok vaksine til at vi rekker å vaksinere alle før jul. De siste og eldste gruppene må derfor belage seg på at de først vil få tilbud like over nyttår.
 
Massevaksineringen av den friske voksne del av befolkningen vil foregå i Fjellhallen på ettermiddags- og kveldstid. Nærmere om hvilke aldersgrupper som vaksineres når kommer her på hjemmesidene og i Sør-Varanger avis så snart vi har det klart.