Vi vet av erfaring fra tidligere pandemier at det vil komme flere påfølgende bølger i de nærmeste par årene. Når og hvor kraftige er det vanskelig å forutsi. Underveis på sin vandring over kontinentene vet vi at  svineinfluensaviruset muterer og kan utvikle mer sykdomsfremmende egenskaper. Det betyr enkelt sagt at det er en mulighet for at flere kan bli alvorlig syke i neste bølge av pandemien.
 
Så langt viser tallene nasjonalt og internasjonalt at 1/3 av de som har utviklet alvorlig sykdom var friske på forhånd og ikke tilhørte noen spesiell risikogruppe. Faren er altså ikke over selv om den aktuelle smittebølgen nå sakte avtar og en så langt har kommet seg igjennom epidemien uten å bli syk.
 
Den mest effektive måten å stoppe nye utbrudd på er at flest mulig er vaksinerte. Jo flere vaksinerte - jo flere er immune mot sykdommen når neste bølge kommer. Immunitet innebæret at viruset i stor grad blir eliminert av kroppens eget immunforsvar og videre smitte til andre i dine nære omgivelser forhindres. Ved selv å ta vaksinen beskytter en følgelig ikke bare seg selv men også familile, venner, kolleger og andre i nærmiljøet ditt. Spesielt er denne beskyttelsen viktig for de av oss som ikke kan bli vaksinerte nemlig de som er gravide i 1. trimester (første 12 uker) og de minste barna under 6 mnd. Jo flere av oss som stiller opp og lar seg vaksinere, desto tryggere er det for disse mht. redusert risiko for å bli smittet.