saviomuseet logoSaviomuseet driver med innsamling, dokumentasjon, forskning, bevaring og formidling av John Savios kunst og livshistorie. Saviomuseet legger og vekt på forskning på eldre samisk kunst og visuelle uttrykk, samt referanseverk av urfolkskunst og kunsthåndverk. Det samarbeides med andre museer og forskningsinstitusjoner i inn og utland, og flere prosjekter er knyttet til museets virksomhet.

Saviomuseet viser en fast utstilling med et representativt utvalg av grafikk, akvareller, maleri og skisser. Det vises og en midlertidig utstilling som omhandler Per Savio og Ole Must deltakelse på Borchgrevinks ”The British Antarctic expedition” i 1898-1900, tidenes første overvintrings ekspedisjon til sydpolen.

 

 savio bilder, gumpek ja buatsuk (ulv og rein), ganda ja nieida (gutt og jente), nordbyen sett som tresnitt Tromsø 1931, copyright Saviomuseet

 

 

 

 

 

 

Beliggenhet og åpningstider

Saviomuseet inngår som del av Tana og Varanger museumssiidan og er lokalisert i Grenselandmuseet ved Førstevann i Kirkenes. Det planlegges nytt museumsbygg for Saviomuseet.

Åpningstider
Se Tana og Varanger museumssiidan  for oppdaterte åpningstider

 
Kontakt

Telefon:  +47 952 62 159

Sentralbord: +47 41 07 00 50

E-post: liv.svaleng@dvmv.no

Besøksadresse: Førstevannslia, Grenselansmuseet, Kirkenes
Postadresse: Saviomuseet, Tana og Varanger museumssiida, postmottak, Inggagoathi, 9840 Varangerbotn

Museet er under omorganisering/utvikling og har derfor begrenset kapasitet ved forespørsler om formidling. Send gjerne en epost ved henvendelser.