Barnekunst 2019-5_500x859.jpg

Ordfører Rune Rafaelsen - i fyr og flamme - åpnet 11. april den 22. barnehagekunstutstillingen i Sør-Varanger.

Denne gangen er temaet for utstillingen satt åpent – noe som skal bidra til å vise mangfoldet av tema og arbeidsformer som barnehagene er opptatte med gjennom året. Utstillingen spenner da fra arbeid med identitet og lokal forankring, via bærekraftig utvikling, digitale uttrykksformer, - til kulturell utveksling mellom naboer i Barentsregionen.

I rammeplan for barnehager heter det: «Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved   å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.» (R17, s50)

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for barns tilhørighet, deltakelse i sitt lokalsamfunn. Vi håper at du med besøket i denne utstillingen inspireres til kreativitet og nyskaping i hverdagen!

Du finner flere bilder på vår facebookside