I tillegg har Kirkenes sykehus vaksinert prioriterte grupper av sine ansatte som jo også er innbyggere i vår kommune. Grovt regnet er derfor nå nærmere 20% av befolkningen vaksinert.
I forhold til de tallene kommuneoverlegen har lagt til grunn for vaksinasjonsplanleggingen har vi oppnådd en vaksinasjonsdekning i risikogruppene på rundt 80% noe som er veldig bra. Fortsatt er det sikkert noen i risikogruppene som etter nærmere omtanke ønsker å la seg vaksinere og disse vil få tilbud om vaksine ettersom vi mottar nye forsyninger.

 Ruth Else Salmi

helsesøster Ruth Else Salmi, Bugøynes