Nasjonale helsemyndigheter overvåker kontinuerlig pandemisituasjonen i landet. Ved behov vil de opprioritere kommuner eller regioner med høy eller økende forekomst av den nye influensaen A(H1N1) for økt vaksineleveranse. Det betyr at andre kommuner eller regioner med lavere forekomst kan måtte komme til å vente noe lengre med å få sine tilmålte vaksinedoser.

Så snart vi mottar nye vaksineleveranser til kommunen vil vi her på våre hjemmesider og i lokalpressen annonsere målgrupper, vaksinasjonssteder og tidspunkt for den videre vaksineringen. For at de som trenger beskyttelsen mest skal få vaksine først, er vi nødt til å holde stramme tøyler i forhold til hvem som kan få vaksine når.
Det vil ikke være mulighet for å bestille enkelttimer for pandemivaksinasjon hverken på Helsestasjon eller ved Kirkenes legesenter utenom den oppsatte prioriterte plan for massevaksinasjon
Sør-Varanger kommune følger de til enhver tid gjeldende nasjonale helsemynigheters anbefalninger mht. rekkefølge og prioritet for massevaksinasjon. Lokalt er det Kommunoverlegen i samarbeid med ledende helsesøster som har det operative ansvaret for at vaksinasjonsprogrammet løper kontinuerlig i tråd med disse retningslinjene og tilgangen på vaksine. I dette planarbeidet har vi hele tiden en tett dialog med fastlegene ved Kirkenes legesenter og Dr. Petter Øie.
 
Merk!  Du kan abbonere på automatisk varsling til din e-postadresse eller som sms til din mobil og motta varsle når ny informasjon legges ut i forhold til pandemien. Klikk deg inn på varslingstejenster i menyen til venstre, registerer deg med e-postadresse og/eller mobilnummer og hak av for "pandemi".
 
Mer informasjon finner du på www.pandemi.no. Har du spørsmål – ring pandemitelefonen 815 55 015
Spørsmål om lokal vaksinering: www.svk.no/pandemi eller ring Kirkenes helsestasjon 789 77 670
Spørsmål om egen helse og vaksinasjon rettes fastlege - ring Kirkenes legesenter tlf. 789 77 660