De norske helsemyndighetene mottar og distribuerer vaksine fortløpende ut til kommunene etter en nasjonalt bestemt prioritet. Kommunene mottar på samme vis kun en begrenset mengde vaksine av gangen. Derfor vil vaksinen måtte gis til prioriterte grupper først og vi vil trenge flere uker før alle som ønsker det kan få vaksinen. Først i vaksinekøen står gravide i siste 6 måneder av svangerskapet, helsepersonell som møter og skal ta vare på de som blir influensasyke, barn og voksne under 65 år med alvorlig sykdom som faller inn under en av de nasjonalt definerte risikogruppene og sist hele befolkningen.
Detaljert informasjon om oppstart av vaksinasjon i Sør-Varanger med angivelse av tid, sted og målgrupper blir lagt ut her på hjemmesidene i løpet av ettermiddagen onsdag 28. oktober. Samme informasjon vil også bli kunngjort gjennom oppslag og annonser i lokalpressen. Deretter vil vi fortløpende legge ut informasjon om vaksinasjon på hjemmesiden etterhvert som vi mottar vaksine og kan invitere inn nye målgrupper til vaksinering.
 
VIKTIG! Det er desverre ikke mulig å tilby enkeltpersoner i de prioriterte gruppene vaksine før massevaksinasjonen starter neste uke. Dette selv om en f.eks. skal ut reise eller mener å ha annen god grunn for en snarlig vaksinering.
 
Har du spørsmål knyttet til egen helse og vaksinasjon bes du kontakte fastlegene ved Kirkenes legesenter tlf. 78 97 76 60
Lurer du på noe i forhold til selve vaksinen finner du all informasjon du trenger på www.pandemi.no. Er det da fortsatt noe du lurer på kan du kontakte Helsestasjonen på tlf. 78 97 76 70