Følg med kunngjøringer i lokalavisene og på våre hjemmesider www.svk.no/pandemi  

 
Vaksinasjonssted:    
 
FJELLHALLEN, Axel Borgens vei 1, 9900 Kirkenes (vis a vie Krikenes ungdomsskole)
 
Vaksinasjonsgrupper:
 
Mandag 2. november kl. 0900 – 1500
 
1.       Gravide i 2. og 3. trimester, dvs. etter uke 12
2.       Barn over 6 mnd og voksne under 65 år med kronisk lungesykdom spesielt personer med     nedsatt lungekapasitet (dvs. de som bruker faste medisiner det meste av året og har ofte akutte        forverrelser med behov for legehjelp evt. sykehusinnleggelse)

Tirsdag 3., onsdag 4. og torsdag 5. november kl. 0900 – 1500 alle dager
 
De fra gruppe 1 og 2 som ikke kunne komme mandag kan også møte disse dagene
 
3.          Barn over 6 mnd og voksne under 65 år med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt (høyt blodtrykk alene regnes ikke med i denne gruppen)
4.          Barn over 6 mnd og voksne under 65 år med:
§ Immundempende behandling pga annen sykdom eller transplantat
§ Kronisk nyresvikt
§ Kronisk leversvikt
§ Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
§ Svært alvorlig fedme
                                
Pris:
Vaksinen koster 50 kroner og betales kontant ved vaksinasjon. Ta helst med eksakt beløp!
 
Sammen blir vi sterke – Velkommen til vaksinasjon!
 
Mer informasjon på www.pandemi.no. Har du spørsmål – ring pandemitelefonen 815 55 015
Spørsmål om lokal vaksinering: www.svk.no/pandemi  eller ring Kirkenes helsestasjon 789 77 670
Spørsmål om egen helse og vaksinasjon rettes fastlege - ring Kirkenes legesenter tlf. 789 77 660