Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). Helsemyndighetene anbefaler alle over 6 mnd å la seg vaksinere.  

Sør-Varanger kommune fortsetter i uke 50 med  massevaksinasjon, nå tilgjengelig for alle

Sted:  Fjellhallen, Kirkenes

    onsdag 9. desember 2009 klokken 1400 – 2000

     torsdag 10. desember 2009 klokken 1400 - 2000

 
Alle kan møte
 
Pris:     50 kroner per vaksinasjon (barn og voksne) – betales kontant ved vaksinering
 
For oppdatert lokal informasjon og videre vaksinasjonsplan - følg med på www.svk.no/pandemi og annonsering i Sør-Varanger avis
 
Vaksinering tilgjengelig for alle vil fortsette også i uke 51. Tid og sted for dette vil annonseres i løpet av uke 50.
 
Det vil dermed være mulig å dekke vaksinasjonsbehovet mot svineinfluensa for hele befolkningen i Sør-Varanger før jul.