Last ned "Håndbok NY GIV Overgangsprosjekt"

Last ned vedleggene  ( zip-fil for "utpakking" - inneholder både PDF og Word-versjoner av dokumentene som det vises til i "Håndbok NY GIV Overgangsprosjekt":   Invitasjon - Samtykkeerklæring - Avslutning av NY GIV tilbudet - Overføringsskjema - Overgangsskjema. )