Hele ungdomsskolen var samlet da rektor ønsket velkommen til markeringen av signeringen av manifestet mot mobbing.

Det ble påpekt at skolene ikke er mobbefrie selv om elevundersøkelsen viser at mobbing har blitt redusert de senere årene.

"Målet er ikke nådd før alle har en mobbefri hverdag".

 

Foto: Michael Berstad

 

Kulturinnslag ved elevene Una, Mathilde og Sofie fra 10. trinn_300x199.jpg

Kulturinnslag ved elevene Una, Mathilde og Sofie fra 10. trinn.

Rådmann Nina Bordi holdt en sterk tale om viktigheten av å jobbe sammen mot mobbing og av alle i skolen har et ansvar for å stoppe mobbing_300x199.jpg

Rådmann Nina Bordi holdt en sterk tale om viktigheten av å jobbe sammen mot mobbing og av alle i skolen har et ansvar for å stoppe mobbing.

Elevrådsrepresentantene fikk overrekt manifestet til signering fra konstituert kommunalsjef Ane-Marie Sollie og politiet stod for utdeling av vennskapsbånd_300x199.jpg

Elevrådsrepresentantene fikk overrekt manifestet til signering fra konstituert kommunalsjef Ane-Marie Hjelm Sollie.

Politiet stod for utdeling av vennskapsbånd_300x199.jpg

Politiet stod for utdeling av vennskapsbånd.