Alternativ 1: Skolen ved Hesseng flerbrukssenter legges ned. Elever ved Hesseng flerbrukssenter flyttes til Sandnes og Bjørnevatn skole. Elevene på ungdomstrinnet ved Sandnes og Bjørnevatn skole flyttes til Kirkenes ungdomsskole.

Alternativ 2: Skolen i Jarfjord (Tårnet skole) legges ned og elevene på 1.-7. trinn flyttes til Hesseng flerbrukssenter. Elevene på ungdomstrinnet flyttes til Kirkenes ungdomsskole.

Alternativ 3: Jakobsnes skole og skolen i Jarfjord (Tårnet skole) legges ned og elevene på 1.-7. trinn flyttes til Hesseng flerbrukssenter. Elevene på ungdomstrinnet flyttes til Kirkenes ungdomsskole.

Alternativ 4: Skogfoss skole legges ned og elevene flyttes til Pasvik skole.

Alternativ 5: Skolen ved Hesseng flerbrukssenter legges ned. Elever ved Hesseng flerbrukssenter flyttes til Sandnes og Bjørnevatn skole. Elevene på ungdomstrinnet ved Sandnes og Bjørnevatn skole flyttes til Kirkenes ungdomsskole. Skolen i Jarfjord (Tårnet skole) legges ned og elevene på 1.-7. trinn flyttes til Sandnes og Bjørnevatn skole. Elevene på ungdomstrinnet flyttes til Kirkenes ungdomsskole. Jakobsnes skole legges ned og elevene flyttes til Sandnes og Bjørnevatn skole. Skogfoss skole legges ned og elevene flyttes til Pasvik skole.

Les mer om formelle krav til utredning av skolestruktur

Les grunnlagsdokumentene:

- Skolefaglig, strukturell og økonomisk analyse

- Bugøynes skole

- Bøkfjord skole

- Hesseng flerbrukssenter

- Kirkenes barneskole

- Kirkenes ungdomsskole

- Pasvik skole

- Sandnes og Bjørnevatn skole

- Skogfoss skole

- Tårnet skole