BUGØYNES SKOLE
08:30 - 13:15, 1. - 4. trinn
08:30 - 13:30, 5. - 10. trinn

BØKFJORD SKOLE
08:00, 1. - 7. trinn

HESSENG FLERBRUKSSENTER (vanlig skoleskyss)
08:15 - 13:15, 2. - 4. trinn
08:15 - 14:00, 5. - 7. trinn
10:00 - 13:15, 1. trinn møter i kultursalen

KIRKENES BARNESKOLE
08:30 - 13:30, 2. - 7. trinn
08:45 - 11:00, 1. trinn møter i barneskolens amfi

KIRKENES UNGDOMSSKOLE (vanlig skoleskyss)
08:30 - 13:30, 8. trinn møter i auditoriet på ungdomstrinnet
08:30 - 13:30, 9. og 10. trinn møter i basene

SANDNES OG BJØRNEVATN SKOLE
08:15 - 13:25, 2. - 4. trinn
08:15 - 14:25, 5. - 10. trinn
10:00 - 13:25, 1. trinn møter i amfiet

PASVIK SKOLE (vanlig skoleskyss)
08:45, 1. - 10. trinn

TÅRNET SKOLE (SFO vanlig åpningstid)
08:00 - 13:30, 1. - 10. trinn

Informasjon om tidspunkt for buss