Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
childhood-1884281_1920
Status

- frist til 20.april

Strategisk oppvekstplan ut på høring
Etter vedtak i utvalg for levekår 25.februar legges strategisk oppvekstplan ut på høring til og med 20.april jamfør plan- og bygningslovens § 11-14 høring av planforslag.

Barn og unge i Sør-Varanger kommune skal ha en oppvekst preget av trygghet, glede og mestring. Barn gjør det bra når de kan, og det er de voksnes ansvar å legge til rette for at barna lærer å ha omsorg for seg selv og andre, tør å ta utfordringer og å sprenge grenser. En trygg barndom, med passe utfordringer og nødvendig tilrettelegging, krever at kommunen har kompetente yrkesutøvere og bygger strukturer som evner å se og ivareta barn og unge på en forutsigbar og profesjonell måte.

Skal vi kunne gi barn og unge en trygg oppvekst med utfordring og mestring, må vi se at det er et felles prosjekt for familier, naboer, bedrifter og profesjonelle yrkesutøvere. Alle barn og unge i Sør-Varanger kommune skal bli sett og hørt, og få mulighet til å føle mestring gjennom å utvikle livsglede, evner og interesser med utgangspunkt i den de er.  

Sør-Varanger kommune har arbeidet med Strategisk oppvekstplan over flere år, og baserer seg på tidligere planer, innspill fra fagnettverk og ungdomsrådet. Når nå utkastet foreligger, skal planen ut på høring, slik at alle berørte parter har mulighet til å sette seg inn i utkastet, diskutere det og utarbeide gode innspill. I henhold til FNs barnekonvensjon skal barn og unge ha mulighet til å innvirke på sin egen hverdag, også planer som omhandler deres oppvekst. Også foreldre skal kunne komme med innspill i saker som omhandler oppvekst. Alle innspill, enten de er fra elevråd, FAU, Ungdomsråd eller andre, vil bli behandlet og lagt fram for politikerne sammen med planen.

Les utkast til strategisk oppvekstplan her.

Les utkast til handlingsdelen.

Se utvalg for levekårs behandling her.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under