Reinbeitedistrikt 6 har skriftlig meddelt at de har mye rein i området på beite, og det er ikke ønskelig med skutertrafikk i området så lenge reinen er der. Det vil derfor ikke bli utstedt dispensasjon i nevnte område før 1. mars, eventuelt tidligere, alt etter hvordan snøforholdene vil endre seg.

Dispensasjoner som er utstedt innenfor nevnte område vest for løype 3 i Gallok inndras med øyeblikkelig virkning, inntil annet blir kunngjort.

  • Løype 3 er avgrensning mot øst.
  • En rett linje fra løype 3 og korteste vei til Garsjøens sydligste punkt og videre til Kjerringvanns sydligste punkt og kommunegrensa mot Nesseby er avgrensning mot nord.
  • Finskegrensa er avgrensning mot vest 
  • Neidenelva er avgrensning mot sør.