I vaksinasjonsrunde nummer to i den prioriterte massevaksinasjonen av befolkningen kan vi tilby vaksine til alle som tilhører en risikogruppe slik de nasjonale helsemyndigheter har definert det (se egen artikkel for målgrupper uke 46)
 
I uke 46 vil vi også kunne begynne vaksinering av risikopersoner ute i distriktene. Uten andre ressurser enn de vi rår over til vanlig for å drifte helsetjenesten vil vi måtte ta vaksinasjonen ute i distriktene etappevis.Pasvik og Bugøynes er de som vil få et tilbud først. Neiden og Jarfjord vil få tilbud på et litt senere tidspunkt. Alle som tilhører en risikogruppe, uansett bosted, er selvfølgelig velkomne til å få vaksinen satt under de annonserte vaksinedagene neste uke i Fjellhallen.
 
Personer som tilhører en av risikogruppene, men som pga sykdom er bundet til hjemmet og ikke kan komme seg til et av vaksinasjonsstedene enten for egen hånd eller med god hjelp av familie, venner eller naboer, kan kontakte helsestasjon eller hjemmebasert omsorg, så vil vi samle disse og organisere et tilbud om hjemmevaksinering for disse etterhvert. Dette er imidlertid meget tid- og ressurskrevende og må derfor forbeholdes kun de få som pga. sykdom og bevegelseshemming ikke er i stand til å bli transportert til et av vaksinasjonsstedene.
 
Alle som tilhører en av de definerte risikogruppene oppfordres til å la seg vaksinere.
 
Mer informasjon finner du på www.pandemi.no. Har du spørsmål – ring pandemitelefonen 815 55 015
Spørsmål om lokal vaksinering: www.svk.no/pandemi eller ring Kirkenes helsestasjon 789 77 670
Spørsmål om egen helse og vaksinasjon rettes fastlege - ring Kirkenes legesenter tlf. 789 77 660