Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING FOR TOUR GRENSE JAKOBSELV

Sør-Varanger Kommunestyre vedtok i møte 30.04.14, sak 027/14 Detaljregulering for Tour Grense Jakobselv, planID 2012006.

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned her:

VEDTAK_DETALJREGULERING FOR TOUR GRENSE JAKOBSELV300414.pdf

BESKRIVELSE Detaljregulering Tour Grense-Jakobselv300414.pdf

BESTEMMELSER Detaljregulering Tour Grense-Jakobselv300414.pdf

PLANKART Detaljregulering Tour Grense-Jakobselv300414.pdf

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 13.06.14.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

 

kart tour grensen_400x348.jpgkart tour grensen2_400x294.jpg

 

 

 

 

Plan- og Utviklingssjef