Følgende partier stiller til valg i Sør-Varanger 9. september:

- Arbeiderpartiet

- Fremskrittspartiet

- Høyre

- Miljøpartiet De Grønne

- Rødt

- Senterpartiet

- Sosialistisk Venstreparti

- Venstre

Se fullstendig oversikt over partier og kandidater 

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av godkjente valglister. Klage sendes postmottak@svk.no (Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes).