Vedtak fra kommunestyret 29. oktober 2014:

"Sør-Varanger kommune anbefaler lavere økning i antall bosatte flyktninger, enn det IMDi anmoder om. Vedtar bosetting av 30 flyktninger i perioden 2014-2016. Sør-Varanger kommune vedtar å gjøre nye vurderinger i antall bosatte flyktninger fra 2017. Målet skal være å bosette flest mulig av flyktninger i distriktene".

Sør-Varanger kommune har bosatt flyktninger siden 1989 og er en kommune med mye kompetanse på innvandrerfeltet. I 2013 vedtok kommunestyret å bosette flyktninger i distriktet. Etter en boligkartlegging i distriktene ble det bestemt at det skulle bosettes flyktninger i Pasvik. Familiene kom til Svanvik og har bodd der i nærmere ett år.