ndre pulje av risikogruppene som er:
 
1.Gravide
 
2. Barn over 6 mnd og voksne under 65 år med kronisk lungesykdom spesielt personer med nedsatt lungekapasitet (dvs. de som bruker faste medisiner det meste av året og har ofte akutte forverrelser med behov for legehjelp evt. sykehusinnleggelse)
 
3. Barn over 6 mnd og voksne under 65 år med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt (høyt blodtrykk alene regnes ikke med i denne gruppen)
 
4. Barn over 6 mnd og voksne under 65 år med:
        Immundempende behandling pga annen sykdom eller transplantat
        Kronisk nyresvikt
        Kronisk leversvikt
        Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
        Svært alvorlig fedme
NB! Øvrige risikogrupper må fortsatt vente - de vil få tilbud så snart vi mottar ytterligere vaksineforsyninger til kommunen
 

Vaksineteamet i fjellhallen  02  11  2009  Dream-team 3 ønsker velkommen til vaksine