Kirkenes skole, den som nå skal rives,har av mange ei tid ikke fått de beste skussmål, verken i forhold til eksteriør eller det innvendige. Det er imidlertid ingen tvil om at bygget vakte berettiget oppsikt langt utover kommunens grenser da det stor ferdig i 1956. Monumentalt,kanskje med spor av østeuropeisk byggeskikk på femtitallet vil noen si, men går en bygget nærmer etter i sømmene ser en er det et flott og forseggjort bygg. Når "Den gamle dama på Myra" neste år er jevnet med jorda kan det slås fast at hun holdt seg godt til de siste.

kirkens skole  1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasaden er som alt annet bygd for hånd, og istedet for slette flater er overflaten grovriflet. Da Brødrene Zachariassen AS bygde skolen i 1953-56 (tror vi) kom ikke slike bygg i elementer. Alt ble gjort manuelt, forskalingsbordene sprikret opp ett for ett, og betongen ble blandet for hand og kjørt ut med trillebår på stillaser o.s.v . Ikke rart det tok sin tid.

kirkenes skole gamle

Det går mange historier om bygginga som da var kommunens desidert største investering. Hva den i si tid kostet i kroner, og hva det tilsvarer i 2011- kroner vites ikke, og vi tar gjerne imot innspill om dette.

En av historiene, som sies å være sann, er at man i anbudet hadde glemt å ta med vinduer, slik at skattebetalerne fikk seg en solid ekstraregning når flere hundre vinduer måtte betales i ettertid.

Forøvrig er vi interessert i bilder og historier fra bygginga av skolen på Myra,  som snart skal rives.