Også barn som tilhører en av risikogruppene kan gå på skolen og i barnehagen som normalt - av disse er jo nå også de fleste vaksinert. Det viktigste tiltaket for å hindre smitte er fortsatt de vanlige rådene for godt smittevern:

 
- Hold barna hjemme når de er syke. Barn som får influensa skal være hjemme i 7 dager fra de ble syke. Dette selv om de underveis kvikner til og føler seg i god form
- Håndvask med såpe og vann før og etter måltider
- Hostehygiene - host i albuekroken eller papirlommetørkler for å hindre dråpesmitte til andre rundt deg
 
Det er foreldrene, ikke barnehagen, som må avgjøre om barna skal oppsøke lege. Barnehagene og skolene kan ikke forvente at barn utstyres med ”attester” på at de ikke har influensa.
 
Foresatte som er influensasyke bør helst ikke møte opp i barnehagen i perioden de er smittsomme (7 dager fra de selv ble syke). Dersom det likevel er nødvendig av hensyn til bringing og henting av barn, bør det skje slik at de ikke har nær kontakt med andre barn eller ansatte i barnehagen kort sagt, unngå kos, klapp og klemming av andre akkurat disse dagene.
 
Det er ikke anbefalt å stenge barnehager eller skoler som et generelt tiltak mot ny influensa A(H1N1). Stenging av en barnehage eller skole er heller ikke anbefalt dersom det påvises bekreftede tilfeller der.
 
Det er ikke behov for å teste alle som er forkjølet med tanke på om det er den nye influensaen og det er naturlig nok heller ikke noe grunnlag for å teste friske barn mot influensa selv om noen i de nære omgivelser har fått påvist smitten.
 
Oppsummert - friske leker, lærer og arbeider som før - syke holder seg hjemme til de er friske (7 dager for influensasyke)
 
Mer informasjon finner du på www.pandemi.no. Har du spørsmål – ring pandemitelefonen 815 55 015
Spørsmål om lokal vaksinering:
www.svk.no/pandemi eller ring Kirkenes helsestasjon 789 77 670
Spørsmål om egen helse og vaksinasjon rettes fastlege - ring Kirkenes legesenter tlf. 789 77 660