Tamiflu kan nå utleveres direkte fra Apotek mot utfylling av egenmelding hvor du opplyser om dine tegn og symtpomer på influensa. Det er også mulig å sende noen for å hente ut medisin om en selv er infleunsasyk og ikke kan hente, skjema fylles da ut i den sykes navn.
 
Det er fortsatt ikke anledning til å hente ut Tamiflu  i tilfelle en skulle bli syk - slik hamstring vil bare bidra til at de som virkelig trenger medisinen risikerer ikke å få tak iden når de trenger det. Norske helsemyndigheter har sørget for et beredskapslager på nærmere 1,4 millinoner pakninger med Tamiflu. Dette er mer enn nok til å dekke behovet for de som vil trenge Tamiflu om vi alle forholder oss edruelig til de gjeldende utskrivningsreglene
 
Mer om Tamiflu og egenmeldingsskjema finner du på pandemi.no