Man regnes som smittsom så lenge det kan påvises virus fra nese og svelg. Fra sesonginfluensa vet vi at det kan påvises virus hos voksne i gjennomsnittlig 4,5 dager, barn ett døgn lenger. Noen få skiller ut virus i 7-8 dager. De som har komplisert sykdom og langvarige symptomer kan skille ut virus lenger. Sannsynligvis vil de med lett sykdom være smittefrie en dag etter at de føler seg friske, men dette er ikke dokumentert ennå.

Inntil videre er derfor den nasjonale retningslinjen at personer med ny influensa A(H1N1) anses som smittsomme så lenge de har influensasymptomer og i inntil 7 dager etter at sykdommen startet. Dette selv om symptomene forsvinner raskere og uavhengig av om en har tatt Tamiflu eller ikke. Dette gjelder uavhengig av om en føler seg frisk og rask før 7 dager har gått. Når vi alle etterlever dette rådet begrenses smittepresset på de som ennå ikke er blitt syke betydelig. Vi får færre syke i befolkningen og ikke minst vi tar et kollektivt ansvar for ikke å bidra til å smitte personer med økrt risiko for et alvorlig sykdomsforløp.