• Vårt telefon nummer i åpningstiden er: 40 01 78 00
     
  • Du kan sende inn dette skjemaet der du kan si litt om hva du har behov for: Skjemaet finner du her
     
  • Du kan også be din fastlege sende en henvisning til oss. Han eller hun vet hvordan man gjør det
     
  • Du finner også en liste over våre ansatte med telefonnummere på denne siden