Både politi og brannvesen var på plass da springfloa strømmett inn over veien fra Prestøya fra Spareland fra sør fra kl. 17, og fra Dampskipskaia og innover fra nord. Sperringer ble satt opp, og bilister måtte vente til vannet hadde sunket tilstrekkelig. Rundt kl. 19 ble bilene satt over, og uten problemer, men med mye sjøvann ble det en våt tur over på tørt vann.

I morgen  tidlig, fra  kl. 05 og til rundt kl. 08 regner man med at vannstanden blir noe høyere, og da vil også veien bli stengt til vannet trekker seg tilbake, ifølge politi og brannvesen. Om nødvendig vil ambulanse kunne kjøre over til Prestøya, men vanlige bilister bør vente med å kjøre over moloen. Skla noen gå over fra øya anbefales høye støvler

Verst var det mot Spareland og nord i havneområdet, og vannet var på høyde med kaikanten.