Per idag gjelder følgende:

Personer under 10 år anbefales å ta to doser vaksine (halv voksendose dvs. 0,25 ml) med minst tre ukers mellomrom.
Personer med redusert immunforsvar (redusert forsvar mot infeksjoner) over 10 år anbefales å ta to doser vaksine med minst tre ukers mellomrom.

Andre personer over 10 år anbefales i første omgang én dose.

Alle i risikogruppene og i den generelle befolkningen vil få tilbud om én vaksinedose før noen får tilbud om dose nr 2. Slik det ser ut nå, vil det antakelig ikke bli behov for dose 2 for andre enn barn under 10 år og immunsupprimerte. Endelig beslutning om antall doser vil bli tatt av nasjonale helsemyndigheter når det foreligger mer data.