Med kun 500 vaksinedoser til å starte massevaksinering med har kommunoeverlegen, i tråd med nasjonale føringer, måttet prioritere de sykeste av de syke. Så snart vi mottar nye forsyninger av pandemivaksinen vil vi fortløpende innkalle nye risikogrupper i tråd med de nasjonale prioriteringer. Informasjon om når og hvor nye risikogrupper vil få tilbud om vaksinering annoseres fortløpende her på hjemmesiden og i lokalavisene. Meld deg på varslingstjenesten på hjemmesiden så får du melding med en gang vi legger ut noe nytt.