OBS - bestemmelser under koronapandemien:
Av smittevernhensyn utfører vi for tiden ikke feiing fra innvendig feieluke og tømming av sot fra sotluke. All feiing utføres fra tak og utvendig stige.

 

Dette må du gjøre før vi kommer:

  • Pass på at spjeld, trekkluker, ovnsdører, sotluke m.v. er lukket til og at stålpiper er kalde. 
  • Ikke bruk ildsteder
  • Fjern pipehatter/deksler
  • Om du har feieluke på loft, må du tilrettelegge for at feieren kan feie røykløpet derfra
  • Reis veggstige. Trenger du hjelp til dette? Ta kontakt med feier. Kontaktinformasjon finnes nederst.

 

Bor du i bolig med flere boenheter?
Dersom dere bare reiser en veggstige, eller om dere har felles pipe/røykløp skal minst en beboer være tilstede når feieren kommer - og du må ha fullmakt fra de andre eierne for å representere dem.

 

Sikker adkomst er ditt ansvar – informasjon om stiger:
Adkomst til tak skal fortrinnsvis skje fra takluke eller dør. Der dette ikke er mulig, kan adkomsten skje via stige.

 

  • Stigen må være sikret mot utglidning/velting, og skal rekke minst 1 meter over gesims/takrenne. Har bygningen gesimshøyde over 5 meter, skal det være montert stigefeste.
  • Alle tak med helling skal ha takstige eller taktrinn opp til skorsteinen som er festet til taket.  
  • Har bygningene flere skorsteiner, skal det enten være stige opp til hver skorstein eller sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbru eller lignende.
  • Når høyden fra taket til toppen av skorsteinen er 1,2 meter eller mer, skal det finnes arbeidsplattform eller feieluke i skorsteinen.

 

Kontaktinformasjon:

Feier Morten Kurthi, tlf. 458 48 182