Vaksinasjon av hele befolkningen er en kjempeutfordring for ellers travle helsesøstre. På kort tid har ledende helsesøster Kjerstin Møllebakken skolert sine medarbeidere, omprioritert arbeidsoppgaver og sammen med kommuneoverlegen lagt endelige planer for prioritert massevaksinasjon mot pandemisk influensa av befolkningen i Sør-Varanger.


For å sikre oss at vi når flest i de mest utsatte risikogruppene i befolkningen raskest mulig, har vi i den første runden måttet sentralisere vaksinasjonen til Fjellhallen i Kirkenes. Her vil 4 vaksinasjonsteam med hver sin helsesøster i spissen og en femte i kontinuerlig jobb med å forberede vaksinesprøyter effektivt og i løpet av få dager få vaksinert de høyest prioriterte gruppene i befolkningen; gravide,barn og unge voksne. Se ellers egen artikkel for detaljerte opplysninger om målgrupper, tid og sted.


Med garanti for 1000 nye vaksinedoser på vei nordover i løpet av neste uke, og de mest utsatte blant oss trygt vaksinert, vil vi i neste uke (uke 45) begynne å legge planer for vaksineringsdager også ute i distriktene. Dette parallelt med at vi holder oppe en høy vaksinasjonsaktivitet i Fjellhallen, Kirkenes. Slik vil vi sikre oss at vi raskest mulig også når de over 65 år og som tilhører en av de definerte risikogruppene. Så snart vi har planene for nye målgrupper, tid og sted klare vil du finne opplysninger om dette her på hjemmesiden og lokalavisene.