Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritids- og turistformål, utleiehytter og småbåtanlegg på eiendommene 21/11 og 21/19 i Namdalen. I dag er hele planområdet regulert til spesialområde for natur, i Bebyggelsesplan for Hytteområde Namdalen, planID 1994208.

Planforslag m/vedtak og tilhørende dokumenter er også utlagt til offentlig ettersyn ved servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

Eventuell uttalelse sendes til kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no, eller til Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 22.12.2016.

 

Vennligst oppgi vår referanse 13/2305 ved henvendelser.

 

Plankart: 203020131015_PL Detaljregulering for Nordbakken i Namdalen 311016.pdf

Bestemmelser: 203020131015_BEST Detaljregulering for Nordbakken i Namdalen 281016.pdf

Planbeskrivelse med konsekvensutredning: 203020131015_BESKR Detaljregulering for Nordbakken i Namdalen 281016.pdf

Saksfremlegg m/vedtak: 1. GANGS BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDBAKKEN I NAMDALEN, med vedtak.pdf

 

Med vennlig hilsen

Plan- og utviklingssjefen