Søkerne fra 2012 som ikke fikk sine søknader innvilget eller bare delbevilgning, vil kommunen ta direkte kontaktet med i forhold til fornyet behandling/fullfinansieringssøknad.

NYE prosjekter/søknader: Staten, Fylkeskommuen og kommunen har lagt føringer for at en søknad skal kunne fremmes som spillemiddelberettiget. Det finnes mye fakta i Kulturdepartementets bestemmelser: 

Aktuelle lag, foreninger og institusjoner må snarest ta kontakt med spesialrådgiver Nils-Edvard Olsen for nærmere veiledning – tlf 78 97 74 40 el neo@svk.no

Nytt for 2013: I sak 12/14 har Fylkeskommunens hovedutvalg KNS satt 30.november 2012 som siste frist for innsending av dokumentasjon til fylkesidrettskonsulenten for vurdering av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. (Dette skjer gjennom kommunen). Overskridelse av fristen vil medføre en IKKE kan søke spillemidler til prosjektet i 2013.