De aktuelle skjemaer er nå lagt ut på http://www.svk.no/esoknad
Fra og med i år MÅ alle organisasjoner benytte elektroniske søknadsskjemaer.
Kriteriene for de enkelte søknadsområdene finner du på skjemaene.
Husk aktuelle vedlegg – scannes inn i søknaden.

NB! Søknadsfrist: 15. MARS 2011.

Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Nils-Edvard Olsen, tlf 78977440 el mail nils-edvard.olsen@sor-varanger.kommune.no