1. Kulturmidler – kulturorganisasjoner                                                 225 000

2. Kulturmidler– idrett                                                                           315 000                                       

3. Tilskudd til lagseide idrettsanlegg og grendehus                             126 000                                 

4. Tilskudd til oppkjøring av lysløyper og turløyper                               54 000                                  

5. Tilskudd til kulturarrangement:                                                          72 000                                  

6. Tilskudd til idrettsarrangement                                                        108 000                                 

7. Fri disposisjon til Utvalget for levekår:                                             100 000                             

Søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside www.svk.no – Søknadssenter, eller hentes på Sørviskontoret, Rådhuset.

Søknadsfrist: 15. mars 2016

Søknader om Kulturmidler – idrett, samt søknader om tilskudd til idrettsarrangement, sendes til Sør-Varanger idrettsråd. Pb 66. 9914 Bjørnevatn, eller elektronisk til sor-varanger.i.r@outlook.com

Øvrige søknader sendes til Sør-Varanger kommune. Pb 406. 9915 Kirkenes, eller elektronisk til postmottak@sor-varanger.kommune.no

Spørsmål kan rettes til enhetsleder Harald Sørensen, mob 918 14 958/hso@svk.no, eller kulturkonsulent Gunnhild J. Brimheim 930 74 001/gubr@svk.no