Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kultur, idrett og friluftsliv
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2028
Hovedmålet er at i 2028 skal befolkningen i Sør-Varanger være fysisk aktiv og ved god helse. Sør-Varanger kommune skal stimulere og motivere til økt fysisk aktivitet gjennom et variert anleggs- og aktivitetstilbud, tilrettelagt for alle.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2028

Delmål i planen:
Planen har flere delmål. Under disse er det lagt opp til ulike tiltak.

  1. Økt hverdagsaktivitet. Fysisk aktivitet skal være en naturlig del av hverdagen til folk i Sør-Varanger. Det forutsetter at alle deler av befolkningen har en bevissthet rundt og mulighet for en aktiv hverdag.
  2. Gode arenaer og anlegg for fysisk aktivitet. I Sør-Varanger skal alle ha mulighet for å delta i trening, lek og naturopplevelser, uavhengig av kjønn, økonomi og funksjonsnivå. Det betyr at aktivitetstilbudene må være varierte og gode slik at alle kan finne tilbud de trives med. Fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett må ha gode og trygge anlegg og arenaer.
  3. Bedre kompetanse og samarbeid.
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.