Prosessplanen er en rammeplan og skal være et virkemiddel for å styre hele prosessen i arbeidet med å rullere den Boligsosiale handlingsplanen i Sør-Varanger.

Se prosessplanen her: Prosessplan+BSH+S%F8r-Varanger+vedatt+18.06.07.doc PDF document ODT document