Analysen vil være et sentralt grunnlagsdokument for kommunens søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om statlig omstillingsbevilgning for 2016-2022.

 

Sentrale tema er utviklinga i næringsliv, befolkning og arbeidsmarked siste ti år, og prognoser for hvordan utviklingen kan bli de neste ti år.

 

 

Det legges opp til at forfatteren skal presentere analysen på et folkemøte 21. april.

 

 

Konsekvensanalysen kan lastes ned her.