Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...

Hederlig omtale i Norsk Presseforbunds Åpenhetsindeks 2011

Illustrasjon åpenhetsindeksen  2011  Sør-Varanger kommune skårer over landsgjennomsnittet, og får hederlig omtale, i Norsk Presseforbunds Åpenhetsindeks 2011, som ble offentliggjort i går.

I omtalen av Sør-Varanger kommune trekker undersøkelsen fram:

"Med ni poeng kommer Sør-Varanger på en god andreplass (av kommunene i Finnmark, red.anm.). Sør-Varanger er den eneste kommunen i Finnmark som har bestemt at kontrollutvalgsmøtene i prinsipp skal holdes for åpne dører. Kommunen har også ei hjemmeside langt over gjennomsnittet når det gjelder brukervennlighet."
og
" Sør-Varanger brukte ei uke på å svare på vår innsynsbegjæring, og beklaget at svaret ikke hadde kommet tidligere. "

På undersøkelsens 10 hovedspørsmål - som tilsammen maksimalt kunne gitt 14 poeng - skårer Sør-Varanger kommune 9 poeng, som er såvidt i overkant av landsgjennomsnittet (8,55) for undersøkelsen. Snittet for kommuner i Finnmark er 6,4, og for kommuner i Nord-Norge 6,6.

Vi tilfredsstillier ikke disse kriteriene fra Norsk Presseforbundet

"Gir kommunens nettsider informasjon om innsynsretten etter offentleglova? ",
"Har kommunen reglementbestemmelse(r) som fastslår ansattes ytringsfrihet, også til å ytre seg om kommunale spørsmål? "
"Har kommunen reglementsbestemt at det gjelder taushetsplikt for saker som behandles bak lukkede dører i kommunestyret? "

Imidlertid justerte Sør-Varanger kommune umiddelbart under undersøkelsen sin praksis med "informasjon om innsynsrett etter offentleglova" - se øverst på www.svk.no/innsyn - noe som ville kunne gitt ytterligere 3 poeng  (12 av 14 poeng) dersom dette ble tatt hensyn til i rangeringen, og brakt Sør-Varanger kommune bland de øverste 10% på den nasjonale rangerings lista. Men dette må vi nok vente på neste undersøkelse for å få honnør for.

Undersøkelse inneholde også 2 tilleggsspørsmål - hvor Sør-Varanger kommune skårer 3 av 4 tilleggspoeng.

Disse spørmålene er knyttet til kommunens praksis ved utlysning av stillinger og om vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort ( som vi tilfredsstiller - og gis 3 tilleggspoeng) og om kommunen har vedtatt prinsipp om åpne styremøter i kommunale foretak (KF) (som vi ikke tilfredsstiller).

 

Mer informasjon om undersøkelsen og rangeringen finner du her.