Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...

Rådhuset - en beskrivelse

Rdhuset  .bmp Sør-Varanger kommunes nåværende Rådhus sto ferdig i jubileumsåret 1958.

Planleggingen av nytt rådhus ble begynt i 1946.

Arkitektkonkurranse ble utlyst i 1948, hvor arkitekt Bjarne Ellefsen, Lillehammer vant etter at det var holdt en slags folkeavstemning på Kinobrakka, hvor alle deltakende utkast var utstilt.
 
I 1951 ble de første planer godkjent av herredsstyret. Etter forandringer av forskjellig slag, bl.a. ble et planlagt tårn over inngangspartiet skåret bort, alle piper fjernet m.v. ble bygget påbegynt i 1956 etter at kommunen hadde gravet ut tomta året før. Dessuten var det i tidligere år fjernet bunkers m.v. som sto i tomta.
 
Huset hadde en grunnflate på 720 m2 i 3 etasjer og kjeller, og kostet kr 2.250.000,- å oppføre.
 
Hovedentreprenør: Kirkenes Entreprenør AS. Dessuten:
 
  •  Vannverket (varme og sanitær)
  • Jespersen (ventilasjon)
  • Lysverket (elektro)
  • Arthur Larsen (jernarbeider)
  • Harry Hansen (glassarbeider)
  • Otto Christensen (malerarbeide)
  • Olav Fiskebeck (linoleum, tapeter og gummibelegg)
  • Brattbakk (innredninger)
  • Ivar Larsen (steinlegging)

Rådhuset fikk overlevert sin utvendige utsmykning 8. oktober 1959 som en gave fra A/S Sydvaranger. Utsmykningen er et relieff i patinert bronse, og har som motiv en fisker, en gårdbruker og en bergborer, og bak et stort tre som hvelver sin krone over mennene. Relieffet symboliserer de fire hovednæringer i kommunen, fiske, jordbruk, bergverk og skogsdrift. (Utdrag fra Varangverk).

Verket er utført av billedhugger Finn Eriksen fra Narvik, måler 2,10 x 3,20 meter og veier ca. 1 tonn.
Kunstneren var tilstede ved overrekkelsen, sammen med verksdirektør Torgersrud for A/S Sydvaranger og ordfører Mikkelsen. Torgersrud uttrykte at verket "... symboliserer på en utmerket måte samarbeidet mellem kommunens næringer ved de fire hovednæringer, og det hører hjemme her på Rådhuset som huser kommunens folkevalgte organer og dens administrative ledelse".
Kunstneren fikk forøvrig i oppdrag å prøve å lage et herredsmerke for kommunen, om mulig med relieffets symbolikk som utgangspunkt.

Vårt kommunevåpen ble forøvrig godkjent i 1983, og utført av annen kunstner.