Turkartbilde

Nå er en ny type turkart for Sør-Varanger klare for salg.

To nye kartblad som til sammen dekker hele kommunen er produsert.

Sør-Varanger Nord dekker hele kyststrekningen og innlandet øst og vest i kommunen. Sør-Varanger Sør dekker hovedsaklig pasvikområdet. Begge kartene er i målestokk 1:100.000.

Utover informasjonen som finnes på Kartverkets 1:50.000 kart vil de nye kartene ha symboler for merkede stier, turforslag, skiløyper, lysløyper, skuterløyper, åpne koier, utleiehytter, badeplasser og lignende. På baksiden blir det tekstinformasjon om turforslag, jakt og fiske, verneområder, bjørnevettregler, skuterløyper, regler for ferdsel i grenseområdet og litt generell informasjon om Sør-Varanger.

På Sør-Varanger Nord kartet blir det et ekstra kartutsnitt av Kirkeneshalvøya i målestokk 1:25.000.

På Sør-Varanger Sør kartet vil det være et utsnitt av Øvre Pasvik nasjonalpark i 1:50.000.

For de nærmest tilliggende områdene på finsk side vil det være kart av samme type og informasjon som på norsk side og på Sør-Varanger Sør kartet er et forholdsvis stort område på finsk side inkludert.

Informasjonen på kartene er utarbeidet av Bioforsk Svanhovd i samarbeid med Sør-Varanger kommune og en arbeidsgruppe med representanter for ulike organisasjoner. Lokale lag, foreninger og kjentfolk har bidratt med informasjon.

Kartene vil inngå i den nasjonale turkartserien som produseres av Ugland IT Group.

Hvis dette er interessant kontakt Servicekontoret på rådhuset for bestilling eller for ytterligere informasjon.

Kartet er også lagt ut for salg på Bioforsk Svanhovd på Svanvik, Turistinformasjonskontoret i Kirkenes, i sportsbutikker, bokhandelen og ved flere turistbedrifter i kommunen.

Veiledende utslagspris vil være kr. 119,- pr. kart.