Hyttefeltet Elgbekken i Pasvik er opparbeidet med avkjøringer og parkeringsplasser og er klart for tildeling. Feltet med 20 tomter er etablert med bakgrunn i reguleringsplan godkjent av Sør-Varanger kommune.

Elgbekken hyttefeltet ligger ved Vaggetemvann, i Nordvestbukta langs Rv. 885 på oversiden av vegen.

FeFo er spent på interessen og håper nå å bidra til å dekke noe av etterspørselen etter hyttetomter i Sør-Varanger.  - Vi mener at alle tomtene vil bli tildelt i allerede første runde. Hvis det skulle vise seg at det blir noen tomter igjen etter loddtrekning, vil disse bli lagt ut på finn.no.

Interesserte bes om å utnytte vær- og førhold og ta en titt å hytteområdet og tomtene mens det enda er barmark,  slik at man kan vurdere hvilke tomt (-er) man vil søke på.

Etter søknadsfristen 20 okt. vil det i tråd med vanlig praksis bli foretatt en loddtrekning blant søkerne. De som får tildelt tomt vil få et skriftlig tilbud om festekontrakt for den aktuelle tomta.

Mer informasjon finnes på FeFos nettsider.

Kontaktperson: Sverre Pavel, mobil 482 62 246 / 09975

Søknadsfristen er 20. okt.