Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Hentet fra www.regjeringen.no

I Sør-Varanger består arbeidsgruppa for Den kulturelle spaserstokken av leder Roger Sivertsen (Eldrerådet), sekretær Sandra Asmyhr (Frivillig Sentralen), medlem Marit Paulsen (hjemmebasert omsorg), medlem Ole Arnt Bye (kulturskolen) og medlem Edel Holmgren (Demensforeningen).

Målet til arbeidsgruppa er å spre mest mulig kultur og glede til den eldre befolkningen i kommunen. Sør-Varanger kommune fikk i 2013 tildelt kr 150.000,- til dette formålet. Søknader om støtte til arrangementer behandles i påfølgende møte etter mottak av søknad.

Her følger program for høsten 2013

01.10      Den internasjonale eldredagen markeres på Samfunnshuset

08.10      Klokkeklovnene besøker Wesselborgen

09.10      Klokkeklovnene besøker Prestøyhjemmet

Oktober: Leif Bjørnstad og Kjell Jægervand besøker Prestøyhjemmet, Eldresenteret, Wesselborgen, Tangenlia, Bjørnevatn, Bugøynes og Svanvik Bureiseren

25.10      Kulturskolen besøker Pensjonistenes hus

25.10     Frigjøringsdagen markeres på Samfunnshuset

29.10      Kulturskolen besøker Jarfjord Helselag

06.11      Kulturskolen besøker Pasvikdalen pensjonistforening

13.11      Kulturskolen besøker Prestøyhjemmet, Wesselborgen og Eldresenteret

13.11      Joseph Bantolo besøker Bugøynes

19.11      Kulturskolen besøker Svanvik Bureiseren

20.11      Kulturskolen besøker Tangenlia og Bjørnevatn

27.11      Kulturskolen besøker Neiden Pensjonistforening

 

OBS! Det kan bli endringer i programmet.