Påmelding

Vi må ha navnet, fødselsdatoen og telefonnummeret ditt, sammen med noen ord om hvorfor du ønsker å være med:
Sør-Varanger Kommune ved Elisabeth Larsen tlf. 98 26 84 42  eller Stine Fallmo Hansen tlf. 95 82 59 56

Påmelding kan også gjøres til: finnmark@idrettsforbundet.no

Påmeldingsfrist 10. oktober

Kurset

Kurset er gratis og det bygger på prinsippet om at en gjennom fysisk aktivitet oppnår positiv effekt også på andre områder i livet:
- Treningslære
・ィ Fysisk aktivitet og helse
・ィ Ulike sykdomstilstander og fysisk aktivitet
- Psykisk helse og fysisk aktivitet
- Kosthold og ernæring
- Fysisk aktivitet i praksis

Kurset gir kompetanse i bruk av fysisk aktivitet i målrettede oppdrag innenfor støttekontakttjenesten i kommunen, og passer for støttekontakter og personer som ønsker å ta oppdrag innen for støttekontakttjenesten.

Program

Kurset varer fra kl 1630 til kl 2100 hver kveld.
Programmet blir tilsendt ved påmelding.
Målet med treningskompisordningen:
Komme i gang - Inaktiv, men motivert for fysisk aktivitet.
Holde i gang - Er i gang, men trenger oppfølging for å få gode rutiner
Kommet i gang - Skape rutiner for fysisk aktivitet