Sør-Varanger har i 2014 bosatt overføringsflyktninger fra Syria. IOM kommer til Kirkenes 25. september for å holde landinformasjonsseminar om Syria. Dette er særlig relevant for de som jobber med, og møter bosatte flyktninger i ulike sammenhenger.
Her vil det være rom for å stille spørsmål og drøfte problemstillinger som kan knyttes til kommunikasjon og språkutfordringer, og ellers andre ting en måtte undre seg over, og kan også være overførbart til andre flyktninggrupper.

IOM-seminar.pdfIOM-seminar.pdf