Alle med byggeplaner, ønske om fradeling av eiendom, spørsmål om scooterdisp, eller andre saker som Plan og utviklingsavdelingen håndterer er velkomne, men spesielt deg som ønsker å bygge bolig i distriktene, eller må du kanskje tilpasse den boligen du har i dag i forhold til en funksjonshemming?

Eller fikk du ikke sagt ditt på folkemøtene som har vært tidligere i vinter om kommuneplanen?

 

Spesielt fokus på boliger i distriktene, tilpassning av bolig til eldre og funksjonshemmede og innspill til rulleringen av kommuneplanen som nå pågår. 

 

Plan og utviklingssjefen