Innledningsvis delte Felix Tschudi sine tanker omkring fremtidig gruvedrift, før Henning Bråten orientere om status for Fagforbundets medlemmer etter konkursen. Sigmund Johnsen presenterte Norconsults analyse av de samfunnsmessige konsekvensene etter konkursen, mens prosjektleder Knut Baglo presenterte status for søknadsarbeidet.

Resultatene fra en spørreundersøkelse Nordens klippe har gjennomført angående arbeidsledighet finner du her.

Knut Baglos presentasjon om statusen for søknadsarbeidet finner du her.