Søknader etter § 5 b) - Transport av/for varig bevegelseshemmede
15. desember 2004
24. januar 2005
21. februar 2005
7. mars 2005
11. april 2005

Behandlingstiden er satt opp til 3 uker fra søknadsfristen. Søknadene behandles av plan- og utviklingsavdelingen, tlf. 78 97 74 80.

Søknader etter § 6 - unntakstilfeller
Søknader der søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og ikke kan dekkes på annen måte behandles politisk (av dispensasjonsutvalget).

15. desember 2004 (møtedato 17. januar 2005)
24. januar 2005 (møtedato 14. februar 2005)
21. februar 2005 (møtedato 14. mars 2005)
21. mars 2005 (møtedato 11. april 2005)
15. august 2005 (møtedato 29. august 2005) - gjelder landing og start med luftfartøy

Søknadene saksbehandles av plan- og utviklingsavdelingen, tlf. 78 97 74 80.

Søknader etter § 5 c) - egen hytte
For dispensasjon til egen hytte (kun en eier) mer enn 2,5 km fra brøytet vei: Ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende av servicekontoret.

Søknadsskjema